Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov:
FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

- registrácia spravodajskej jednotky do systému INTRASTAT
- realizácia štatistických hlásení v systéme INTRASTAT elektronickou formou
- formulár INTRASTAT 1 – 12 / Hlásenie o prijatí tovaru
- formulár INTRASTAT 2 – 12 / Hlásenie o odoslaní tovaru
- formulár INTRASTAT 3 – 12 / Zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru
- formulár INTRASTAT 4 – 12 / Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru

ÚVOD| DOPRAVA| COLNÉ SLUŽBY| INTRASTAT| FOTOGALÉRIA| KONTAKT